Div. info

  • Møtespilling på Salen søndag 7. november kl. 11:00, sivilt antrekk. Vi møter senest 10:15
  • Neste øvelse tirsdag 9. november blir på Hjortsberg Skole
  • Julespilling på Bakke 14. desember kl. 18:00
  • Spilling i Skjeberg Kirke 13. mars 2022 ??