Historikk

I 1966 kom den entusiastiske og pågangsrike unge læreren Bjørn Holm Johansen med en ide om å starte Salen Hornorkester i Halden. Salen Hornorkester tilhører pinsemenigheten i byen. Det gikk ikke lang tid før ideen ble en virkelighet og høsten 1966 var det hele i gang. Det melde seg ca. 25 aspiranter, og entusiasmen var stor.

Av de som meldte seg hadde noen spilt i forskjellige skolekorps. Det ble i den første tiden jobbet iherdig for å nå det første målet som var å spille i menighetens julemøte på selveste juleaften 1966. Målet ble nådd og det ble spilling som planlagt. Selv om det kanskje ikke låt så vakkert så var det tross alt mange stolte foreldre og ikke minst musikanter som fikk ny inspirasjon til å satse enda mer.

Orkesteret utviklet seg raskt og etter hvert ble nok også det musikalske lydbildet mye bedre. Gjennom årene som har gått har det vært en gradvis utvikling. Orkesteret har etter hvert fått mange dyktige musikere som vi er stolte av. Vi er glade for å kunne ha er orkester knyttet til en kristen menighet. Dette er et fint tilbud for de som er glad i å spille og som ønsker å bruke dette i en kristen sammenheng.