Oppdatert spilleliste og nye noter

Spillelista er oppdatert med en del datoer for 2019, det er også lagt ut noter på «Goytilsjenta» på notesiden.