Formål

Salen Hornorkester har til oppgave å samle unge og eldre mennesker til et musikalsk miljø som utøves i et kristent fellesskap. Målsettingen er at mennesker gjennom et slik fellesskap skal komme til er personlig forhold og tro på Jesus Kristus som verdens frelser.