Program for adventskonsert 29.11

  • Swedish Folk Song
  • Nøkkeknekkersuiten
  • Ved Nesland Kyrkje
  • Mitt hjerte alltid vanker (Brakstad)
  • Postludium
  • Mid Winter (kanskje Bulla-arr, men ikke helt avklart ennå)
  • The shining Star
  • The Snowman