Program for høstkonserten

  • Norwegian Dance
  • Irish Blessing
  • La Forza del Destino (Skjebnens makt)
  • Jeg er i Herrens hender
  • Riverdance
  • Call of the Gospel