Info Immanuelskirken 19. januar 2020

  1. Intrada – Ein’ Feste Burg
  2. Irish Blessing
  3. His Eye is on the Sparrow
  4. Ved Nesland Kyrkje
  5. Canterbury Chorale
  6. The Messiah

Vi øver i kirken på lørdag 10:00-14:00, kirken er åpen fra 09:30. På søndag møter vi 15:30.